Jízdárna

Budova jízdárny se stala výstavní síní. Z fondu Národní galerie sem byl přenesen soubor patinovaných soch Josefa Václava Myslbeka.

UPOZORNĚNÍ: V době konání výstavy Draci a drakobijci jsou plastiky J. V. Myslbeka zakryté a není možné si je prohlédnout. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Jízdárna je dílem významného pražského architekta Jana Ignáce Palliardiho a s dalšími třemi budovami - zámeckou kaplí, lokajnou a konírnou tvoří architektonicky jednolitý, nenásilně uzavřený celek v zámeckém areálu. Po rekonstrukci v 60. letech 20. století slouží bývalá jízdárna jako výstavní síň. Mimo sezónních výstav předních výtvarníků v prvním patře je v přízemí umístěna stálá expozice plastik J. V. Myslbeka z fondu Národní galerie a na stěnách sálu jsou vystavené vzácné renesanční tapisérie. Jízdárnu lze využít ke společenským a kulturním akcím.

Galerie - v přízemí expozice z 19. století z fondů NG Praha a renesančních tapisérií.

V prvním patře příležitostné výstavy grafiky, kreseb a fotografií. 

Bezbariérově je přístupné pouze přízemí.

Výše vstupného na výstavy se může lišit od aktuálního ceníku vstupného do jízdárny. Aktuální sazby k doptání na pokladně zámku nebo mohou být uveřejněné u jednotlivých výstav v sekci Akce.

Vstupné

V případě konání sezónních výstav se ceník vstupného řídí cenovým výměrem pro danou výstavu
 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Základní vstupné 80 Kč
 • Senioři (65+) 60 Kč
 • Mládež (18-24 let) 60 Kč
 • Snížené ZTP, ZTP/P 60 Kč
 • Děti (6-17 let) 20 Kč
 • Děti (0-5 let) zdarma
 • Průvodce ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor zdarma
 • Průvodce org. skupiny zdarma
 • Držitel karty s QR kódem MK ČR neposkytuje se
 • Držitel průkazu ICOMOS neposkytuje se
 • Celoroční volná vstupenka zdarma
 • Jednorázová volná vstupenka zdarma
 • Držitel karty zaměstnance NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu Náš člověk zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma

Další prohlídkové okruhy

Interiérová expozice evokující atmosféru a vývoj bydlení od rokoka po napoleonský empír.

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 180 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 45 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 25 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Rezervovat

Více informací