Poplatky spojené s konáním obřadu

Poplatek za pronájem obřadních míst

  • 8.000,- Kč civilní sňatek v zámecké kapli
  • 12.000,- Kč civilní sňatek v exteriéru nebo sňatek církevní v zámecké kapli

V případě nepříznivého počasí se sňatek z exteriéru přesouvá do interiéru kaple. Rozdíl v poplatku se nevrací.

Správní poplatky za civilní obřad konaný mimo úředně stanovenou obřadní síň

  • 3.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt v ČR
  • 3.000,- Kč jeden snoubenec má trvalý pobyt v ČR
  • 5.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt mimo ČR

Hudební doprovod

Pokud si budete přát, obřad může být doprovázen živě interpretovanou hudbou na varhany. Poplatek činí:

  •  700,- Kč v případě obřadu v interiéru i exteriéru

Je možné si zajistit i vlastní hudební doprovod, v tomto případě je třeba se na podrobnostech domluvit se správou zámku Kozel již při sepisování smlouvy.

Fotografování v interiérech zámku

Fotografování v zámeckých interiérech je nutné rezervovat s dostatečným předstihem. Zúčastnit se ho smí maximálně 10 osob včetně fotografa. Poplatek za tuto službu činí 5.000 Kč. Poplatek zahrnuje částku za zastavení návštěvnického provozu po dobu jedné hodiny, doprovod ze správy zámku, umožnění fotografování v interiérech zámku a využívání některého historického mobiliáře.