Pravidla pro provozování dronů nad objekty ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou nad objekty NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) nad objekty ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR.
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 

2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování letecké způsobilosti/výcviku (A1/A3, A2).
 • vypracovanou žádost o Oprávnění k provozu (OkP) pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“).
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.

4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání OkP.

5.  Po získání OkP od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda OkP od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu.
 • předat kopii platného OkP od ÚCL.
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD OBJEKTY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Jan Polívka

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 420
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
67/, Štáhlavy 67 33203
Studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě přednášek z religionistiky hojně navštěvoval i přednášky Semináře dějin umění a katedry environmentálních studií. Při studiích byl aktivním členem studentských spolků, především Nadačního fondu studentů Filozofické fakulty, kde spoluorganizoval celou řadu kulturních akcí, za všechny např. každoroční Lampionový průvod k 17. listopadu. Dále s přáteli v brněnském kulturním centru Skleněná louka uspořádal několik desítek koncertů. Po studiích v Brně se vrátil do rodných Blovic, kde otevřel vlastní kavárnu, která se rychle stala oblíbeným místem setkávání a výstav umělců nejen z blízkého okolí. Je členem Společnosti Ignáce Borna při Národním muzeu a České společnosti pro religionistiku. K 1. 1. 2018 byl jmenován správcem SZ Kozel.