Návštěvníci s poruchami zraku - slabozrací a nevidomí

Prohlídky jsou možné jen po předchozí domluvě a rezervaci. Děkujeme za pochopení.

Návštěvníkům s poruchami zraku poskytujeme specializované prohlídky s rozšířeným popisem expozice  a jednotlivých mobiliárních předmětů včetně možnosti hmatového zážitku na vybraných exponátech. 

Pro zvláštní kombinace postižení je možné používat při návštěvě expozice zámku texty psané Braillovým písmem.